• Quạt đối lưu BONECO F120 Chính Hãng Tại Hà Nội

  • Nguồn điện                              220 – 240V ~ 50Hz
  • Công suất tối đa                       20 W
  • Lưu lượng không khí                 610 m³/h
  • Tốc độ dòng khí                        4.1 m/sec
  • Kích thước DxRxC                     278 x 278 x 540 mm
  • Khối lượng                               2.9 kg
  • Cánh quạt                                150 mm
  • Độ ồn khi hoạt động                  39 – 55 dB(A)
  • Hệ thống                                  Quạt