Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót mới nhất năm 2022

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót mới nhất năm 2022

Khi viết sai hóa đơn thì xử lý như thế nào để không bị phạt thuế ? Cung cấp mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn xuất sai, nhầm lẫn ? và một số vấn đề pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh, chỉnh sửa hóa đơn xuất sai sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

XEM THÊM: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước mới nhất năm 2022

1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót mới nhất ?

Công ty maylocnuocdiengiai.vn cung cấp mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót đang áp dụng theo quy định của pháp luật hiện nay để quý khách hàng tham khảo và vận dung:

CÔNG TY ………………….

Số …./…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…..

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

 

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại ……………….., chúng tôi gồm có:

Bên A: ……………………………..

Do ông: …………………….., chức vụ: ……………, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số …………., ký hiệu ……… ngày …….. (đã kê khai vào kỳ …….) và lập hóa đơn điều chỉnh số ……., ký hiệu ……. ngày ……………, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: ………………………………………..

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
….

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót mới nhất năm 2022

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót mới nhất năm 2022

2. Điều chỉnh khi xuất sai hóa đơn Giá trị gia tăng ?

Chào Luật sư! Hiện tại em có một tờ hóa đơn giá trị gia tăng bị sai mã số thuế số cuối cùng đơn vị phát hành đã tiến hành sửa chữa cho đúng mã số thuế ngay trên tờ hóa đơn và đóng dấu treo trên chỗ sửa chữa đó. Vậy hóa đơn của em có hợp lệ hay không?

Em xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo hướng dẫn tại điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trường hợp hóa đơn đầu vào của bạn bị sai mã số thuế sẽ có 2 trường hợp:

– Nếu đã giao cho khách hàng hai bên chưa khai thuế thì phải tiến hành lập biên bản thu hồi và thu hồi lại hóa đơn xuất hóa đơn mới.

– Nếu hai bên đã khai thuế thì xuất hóa đơn điều chỉnh kèm theo biên bản điều chỉnh có xác nhận của hai bên.

Vậy không có trường hợp nào sửa sai hóa đơn bằng cách sửa trực tiếp trên hóa đơn và đóng dấu treo. Hóa đơn như bạn đã nêu là hóa đơn sai không được chấp nhận. Tham khảo bài viết liên quan: Xử lý sai sót hóa đơn về thuế suất ?

3. Lập sai hóa đơn GTGT thì giải quyết như thế nào ?

Xin chào maylocnuocdiengiai.vn, em đang làm kế toán cho một công ty, vào ngày 20/12/2015 em có lập một hóa đơn thu hộ chi hộ nhưng trên hóa đơn e lại ghi nhầm thành 20/12/2016, hóa đơn bên em đã giao khách hàng và kê khai thuế vào ngày 20/12/2015, em ko biết xử lý trường hợp này ra sao, mong được maylocnuocdiengiai.vn tư vấn giúp em giải quyết trường hợp nêu trên ?

Em cảm ơn rất nhiều !!!

Trả lời:

​Luật sư tư vấn và giải đáp cách xử lý trường hợp viết, lập sai hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định mới nhất hiện nay và mức phạt thuế áp dụng với trường hợp hủy hóa đơn, phát hành hoặc lập sai hóa đơn:

Khoản 3 điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn sửa đổi bổ sung bởi thông tư 119/2014/BTC quy định :

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). “

Theo phụ lục 4 ban hành kèm theo thông tư này bạn ghi nhầm thông tin trên hóa đơn không làm ảnh hưởng đến số tiền thì bạn có thể liên hệ với người mua , hai bên tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và lập lại hóa đơn mới , bạn nêu rõ nội dung viết sai , nội dung điều chỉnh … và nộp cho chi cục thuế trực tiếp quản lý mình hoặc kê khai lại theo phương thức kê khai điện tử.

Thưa luật sư, Luật sư cho em hỏi nếu bán hàng hóa mà không lập hóa đơn thì bị xử lý như thế nào ạ ?=> Trương hợp cá nhân , tổ chức bán hàng hóa với giá trị từ 200,000 đồng trở lên thì buộc phải xuất hóa đơn tại thời điểm bán hàng, trường hợp bạn không lập hóa đơn thì bạn phải có trách nhiệm xuất hóa đơn bổ sung , ở đây , bạn có thể bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi chậm xuất hóa đơn theo điểm a2 khoản 3 điều 11 theo thông tư số 10/2014/TT-BTC xử phạt hành chính về hóa đơn với múc xử phạt từ 4.000.000 đến 8.000.000 đồng .

Thưa luật sư, Phải làm gì để đối phó với thuế khi chứng từ tiền vay ngân hàng hoàn toàn là chứng từ khống ?=> Chứng từ khống được hiểu là các chứng từ khai khoogn đúng toàn bộ hoặc một phần sự thật , pháp luật hoàn tòan nghiêm cấm việc sử dụng loại chứng từ này . Cụ thể :

Theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn sửa đổi bổ sung bởi thông tư 119/2014/BTC

Điều 23 . Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

1. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.
2. Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:
– Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.
– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.
– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.
– Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.
– Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Với trường hợp này người có hành vi khai khống hóa đơn có thể bị xử phạt hành chính theo khoản 2 điều thông tư số 10/2014/TT-BTC xử phạt hành chính về hóa đơn:

“Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này).

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

Xin chào luật sư, xin hỏi luật sư, tôi muốn mua một chiếc xe ở a rạp xe ut, mang về Việt nam thì phải đóng các loại thuế gì và mức đóng là bao nhiêuXin được hỏi luật sư, Công ty chúng tôi là công ty đầu tư 100% vốn nước ngoài, hiện nay chúng tôi muốn nhập một chiếc xe ô tô dưới 9 chỗ đã qua sử dụng để phục vụ cho dự án đầu tư. Vậy mong luật sư cho chúng tôi biết công ty chúng tôi có phải nộp thuế không, và nếu có phải nộp những loại thuế gì. Xin chân thành cảm ơn.Thưa luật sư, Tôi xin hỏi một số chí phí để sở hữu 01 xe nhập từ nước ngoài vào Việt Nam: – Xe rao bán ở Mỹ có giá 15,000.00usd tổng chi phí về đến Việt Nam để lăn bánh giá sẻ là bao nhiêu? Xin cám ơn

+ Thuế nhập khẩu

Thuế nhập khẩu linh kiện với xe lắp ráp trong nước (doanh nghiệp đóng, tính vào giá xe): 10 – 30%; hoặc thuế nhập khẩu nguyên chiếc (đơn vị nhập khẩu đóng, tính vào giá xe): 50 – 70% tùy loại.

Theo biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định 129/2016/NĐCP của Chính phủ, mức thuế suất nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ các nước thành viên ATIGA (Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN) sẽ giảm xuống còn 30% kể từ ngày 1/1/2017. Mức thuế suất hiện hành là 40%.

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt:

Căn cứ Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ được quy định theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây:

4 Xe ô tô dưới 24 chỗ
a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Điều này
Loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống 45
Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3 50
Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 60

Thuế TTĐB = (Giá tính thuế hàng nhập khẩu + Thuế nhập khẩu) x thuế suất

+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định về giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu như sau:

“2. Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm.”

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng ô tô này là 10%.

Như vậy, thuế GTGT chị phải nộp được tính như sau:

Thuế GTGT = (giá nhập khẩu + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt) x 10%

Các loại phí phải đóng khi xe lăn bánh trên đường:

– Phí trước bạ: 10 – 15%, tùy thành phố.

– Phí cấp biển số: 2 – 20 triệu đồng (HN và Tp.HCM).

– Phí đăng kiểm: 240.000 đồng – 560.000 đồng (một lần kiển định).

– Phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn kỹ thuật: 50.000 đồng – 10.000 đồng (một lần cấp).

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty chúng tôi, hy vọng chúng tôi đã giải đáp được vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn tin tưởng sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Khi viết sai hóa đơn thì xử lý như thế nào để không bị phạt thuế ? Cung cấp mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn xuất sai, nhầm lẫn ? và một số vấn đề pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh, chỉnh sửa hóa đơn xuất sai sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

XEM THÊM: Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh cập nhật mới nhất năm 2022

1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót mới nhất ?

Công ty maylocnuocdiengiai.vn cung cấp mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót đang áp dụng theo quy định của pháp luật hiện nay để quý khách hàng tham khảo và vận dung:

CÔNG TY ………………….

Số …./…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…..

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

 

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại ……………….., chúng tôi gồm có:

Bên A: ……………………………..

Do ông: …………………….., chức vụ: ……………, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số …………., ký hiệu ……… ngày …….. (đã kê khai vào kỳ …….) và lập hóa đơn điều chỉnh số ……., ký hiệu ……. ngày ……………, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: ………………………………………..

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
….

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Điều chỉnh khi xuất sai hóa đơn Giá trị gia tăng ?

Chào Luật sư! Hiện tại em có một tờ hóa đơn giá trị gia tăng bị sai mã số thuế số cuối cùng đơn vị phát hành đã tiến hành sửa chữa cho đúng mã số thuế ngay trên tờ hóa đơn và đóng dấu treo trên chỗ sửa chữa đó. Vậy hóa đơn của em có hợp lệ hay không?

Em xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo hướng dẫn tại điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trường hợp hóa đơn đầu vào của bạn bị sai mã số thuế sẽ có 2 trường hợp:

– Nếu đã giao cho khách hàng hai bên chưa khai thuế thì phải tiến hành lập biên bản thu hồi và thu hồi lại hóa đơn xuất hóa đơn mới.

– Nếu hai bên đã khai thuế thì xuất hóa đơn điều chỉnh kèm theo biên bản điều chỉnh có xác nhận của hai bên.

Vậy không có trường hợp nào sửa sai hóa đơn bằng cách sửa trực tiếp trên hóa đơn và đóng dấu treo. Hóa đơn như bạn đã nêu là hóa đơn sai không được chấp nhận. Tham khảo bài viết liên quan: Xử lý sai sót hóa đơn về thuế suất ?

 

3. Lập sai hóa đơn GTGT thì giải quyết như thế nào ?

Xin chào maylocnuocdiengiai.vn, em đang làm kế toán cho một công ty, vào ngày 20/12/2015 em có lập một hóa đơn thu hộ chi hộ nhưng trên hóa đơn e lại ghi nhầm thành 20/12/2016, hóa đơn bên em đã giao khách hàng và kê khai thuế vào ngày 20/12/2015, em ko biết xử lý trường hợp này ra sao, mong được maylocnuocdiengiai.vn tư vấn giúp em giải quyết trường hợp nêu trên ?

Em cảm ơn rất nhiều !!!

Trả lời:

​Luật sư tư vấn và giải đáp cách xử lý trường hợp viết, lập sai hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định mới nhất hiện nay và mức phạt thuế áp dụng với trường hợp hủy hóa đơn, phát hành hoặc lập sai hóa đơn:

Khoản 3 điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn sửa đổi bổ sung bởi thông tư 119/2014/BTC quy định :

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). “

Theo phụ lục 4 ban hành kèm theo thông tư này bạn ghi nhầm thông tin trên hóa đơn không làm ảnh hưởng đến số tiền thì bạn có thể liên hệ với người mua , hai bên tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và lập lại hóa đơn mới , bạn nêu rõ nội dung viết sai , nội dung điều chỉnh … và nộp cho chi cục thuế trực tiếp quản lý mình hoặc kê khai lại theo phương thức kê khai điện tử.

Thưa luật sư, Luật sư cho em hỏi nếu bán hàng hóa mà không lập hóa đơn thì bị xử lý như thế nào ạ ?=> Trương hợp cá nhân , tổ chức bán hàng hóa với giá trị từ 200,000 đồng trở lên thì buộc phải xuất hóa đơn tại thời điểm bán hàng, trường hợp bạn không lập hóa đơn thì bạn phải có trách nhiệm xuất hóa đơn bổ sung , ở đây , bạn có thể bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi chậm xuất hóa đơn theo điểm a2 khoản 3 điều 11 theo thông tư số 10/2014/TT-BTC xử phạt hành chính về hóa đơn với múc xử phạt từ 4.000.000 đến 8.000.000 đồng .

Thưa luật sư, Phải làm gì để đối phó với thuế khi chứng từ tiền vay ngân hàng hoàn toàn là chứng từ khống ?=> Chứng từ khống được hiểu là các chứng từ khai khoogn đúng toàn bộ hoặc một phần sự thật , pháp luật hoàn tòan nghiêm cấm việc sử dụng loại chứng từ này . Cụ thể :

Theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn sửa đổi bổ sung bởi thông tư 119/2014/BTC

Điều 23 . Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

1. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.
2. Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:
– Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.
– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.
– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.
– Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.
– Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Với trường hợp này người có hành vi khai khống hóa đơn có thể bị xử phạt hành chính theo khoản 2 điều thông tư số 10/2014/TT-BTC xử phạt hành chính về hóa đơn:

“Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này).

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

Xin chào luật sư, xin hỏi luật sư, tôi muốn mua một chiếc xe ở a rạp xe ut, mang về Việt nam thì phải đóng các loại thuế gì và mức đóng là bao nhiêuXin được hỏi luật sư, Công ty chúng tôi là công ty đầu tư 100% vốn nước ngoài, hiện nay chúng tôi muốn nhập một chiếc xe ô tô dưới 9 chỗ đã qua sử dụng để phục vụ cho dự án đầu tư. Vậy mong luật sư cho chúng tôi biết công ty chúng tôi có phải nộp thuế không, và nếu có phải nộp những loại thuế gì. Xin chân thành cảm ơn.Thưa luật sư, Tôi xin hỏi một số chí phí để sở hữu 01 xe nhập từ nước ngoài vào Việt Nam: – Xe rao bán ở Mỹ có giá 15,000.00usd tổng chi phí về đến Việt Nam để lăn bánh giá sẻ là bao nhiêu? Xin cám ơn

+ Thuế nhập khẩu

Thuế nhập khẩu linh kiện với xe lắp ráp trong nước (doanh nghiệp đóng, tính vào giá xe): 10 – 30%; hoặc thuế nhập khẩu nguyên chiếc (đơn vị nhập khẩu đóng, tính vào giá xe): 50 – 70% tùy loại.

Theo biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định 129/2016/NĐCP của Chính phủ, mức thuế suất nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ các nước thành viên ATIGA (Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN) sẽ giảm xuống còn 30% kể từ ngày 1/1/2017. Mức thuế suất hiện hành là 40%.

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt:

Căn cứ Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ được quy định theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây:

4 Xe ô tô dưới 24 chỗ
a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Điều này
Loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống 45
Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3 50
Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 60

Thuế TTĐB = (Giá tính thuế hàng nhập khẩu + Thuế nhập khẩu) x thuế suất

+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định về giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu như sau:

“2. Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm.”

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng ô tô này là 10%.

Như vậy, thuế GTGT chị phải nộp được tính như sau:

Thuế GTGT = (giá nhập khẩu + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt) x 10%

Các loại phí phải đóng khi xe lăn bánh trên đường:

– Phí trước bạ: 10 – 15%, tùy thành phố.

– Phí cấp biển số: 2 – 20 triệu đồng (HN và Tp.HCM).

– Phí đăng kiểm: 240.000 đồng – 560.000 đồng (một lần kiển định).

– Phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn kỹ thuật: 50.000 đồng – 10.000 đồng (một lần cấp).

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty chúng tôi, hy vọng chúng tôi đã giải đáp được vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn tin tưởng sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

XEM THÊM: Giấy Xác nhận độc thân là gì? trình tự thủ tục như thế nào ?

#Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn 2022
#Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử 2022
#Tại mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn 2022
#Biên bản điều chỉnh hóa đơn trực tiếp
#Thông tư 39 biên bản điều chỉnh hóa đơn
#Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử theo Thông tư 78
#Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn theo Thông tư 78
#Tại mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button